PRODUIT AJOUTÉ!

Plateau sashimi

Plateau sashimi (1 riz nature offert) 14 sashimi mixte

13.00 €