PRODUIT AJOUTÉ!

Plateau sashimi

Plateau sashimi (1 riz nature offert) 24 sashimi mixte

19.00 €